Ucuz Vinc

  • vinc@ucuzvinc.com

HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar:

Hizmet Sağlayıcı (Firma): Firma Adı: [Firma Adı] Adres: [Firma Adresi] Vergi Numarası: [Vergi Numarası] Telefon: [Firma Telefon Numarası] E-posta: [Firma E-posta Adresi]

Hizmet Alıcı (Müşteri): Adı/Soyadı: [Müşteri Adı] Adres: [Müşteri Adresi] Telefon: [Müşteri Telefon Numarası] E-posta: [Müşteri E-posta Adresi]

Sözleşme Konusu:

Bu Sözleşme, Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Alıcı arasında aşağıdaki hizmetlerin sunulması amacıyla yapılmıştır:

Hizmet Açıklaması: Firma, aşağıda belirtilen tarihlerde ve şartlarda Hizmet Alıcı'ya vinç kiralama hizmeti sağlayacaktır:

  • Hizmet Tarihi: [Başlangıç Tarihi] - [Bitiş Tarihi]
  • Hizmet Adı ve Detayları: [Vinç Kiralama]
  • Hizmet Süresi: [Belirtilen Süre]

Ücret ve Ödeme Koşulları:

Hizmet Sağlayıcı, yukarıda belirtilen hizmet için Hizmet Alıcı'ya aşağıdaki ücreti talep edecektir:

  • Toplam Ücret: [Belirtilen Ücret]
  • Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli]
  • Ödeme Tarihleri: [Ödeme Tarihleri]

İptal ve Değişiklik Koşulları:

Hizmet Alıcı, hizmet tarihlerinde değişiklik yapmak veya hizmeti iptal etmek istediğinde, en az [Belirtilen Süre] önceden yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Değişiklikler ve iptaller, Hizmet Sağlayıcı'nın onayına tabidir ve mümkün olan en kısa sürede iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Gizlilik Taahhüdü:

Taraflar, hizmet süresince paylaşılan tüm bilgileri gizli tutmayı kabul ederler ve bu bilgilerin üçüncü taraflara açıklanmasını önleyecek gerekli tedbirleri alacaklardır.

Hizmet Sağlayıcı'nın Sorumluluğu:

Hizmet Sağlayıcı, belirtilen hizmeti gereken özen ve profesyonellikle yerine getireceğini taahhüt eder. Ancak, beklenmedik durumlar ve aksaklıkların oluşması durumunda hızlı ve etkili bir şekilde çözüm bulma çabası içinde olacaktır.

Hizmet Alıcı'nın Sorumluluğu:

Hizmet Alıcı, belirtilen ücreti zamanında ödeyecek ve hizmet tarihleri ve detayları konusunda doğru ve eksiksiz bilgi sağlayacaktır.

İhtilafların Çözümü:

Bu Sözleşme'nin yorumlanması veya uygulanması sırasında herhangi bir ihtilaf çıkması durumunda taraflar, öncelikle anlaşmazlığı müzakere yoluyla çözmeye çalışacaklardır. Müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda, istanbul yetkili mahkemesine başvurulacaktır.

Bu Sözleşme, taraflar arasında tam bir anlayış ve karşılıklı rıza ile imzalanmıştır.

Hizmet Sağlayıcı (Firma): Hizmet Alıcı (Müşteri):

Adı/Soyadı: [Yetkili Adı] Adı/Soyadı: [Müşteri Adı] Tarih: [Firma İmza Tarihi] Tarih: [Müşteri İmza Tarihi]