Ucuz Vinc

  • vinc@ucuzvinc.com

GİZLİLİK

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıda belirtilen taraflar arasında yapılmıştır:

İşveren (Müşteri): Adı/Soyadı: [İşveren Adı] Adres: [İşveren Adresi] Telefon: [İşveren Telefon Numarası] E-posta: [İşveren E-posta Adresi]

Hizmet Sağlayıcı (Firma): Firma Adı: [Firma Adı] Adres: [Firma Adresi] Telefon: [Firma Telefon Numarası] E-posta: [Firma E-posta Adresi]

1. Amaç: Bu Sözleşme'nin amacı, İşveren ile Hizmet Sağlayıcı arasında yapılacak olan her türlü işbirliği ve hizmet alımı sırasında gizliliğin korunması ve bilgilerin güvence altına alınması amacıyla düzenlenmiştir.

2. Gizli Bilgiler: Taraflar, işbirliği sırasında paylaşılan veya karşılıklı olarak elde edilen her türlü ticari, mali, teknik veya diğer bilgileri ("Gizli Bilgiler") gizli tutmayı kabul ederler. Gizli Bilgiler, sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra da gizli olarak kalacaktır.

3. Kullanım ve Paylaşım: Taraflar, Gizli Bilgileri sadece işbirliği amacıyla kullanacak ve üçüncü taraflara açıklamayacaktır. Gizli Bilgilerin paylaşılması gerektiği durumlar söz konusu olduğunda, tarafların önceden yazılı olarak onayı alınacaktır.

4. Tedbirler: Taraflar, Gizli Bilgileri güvenli bir şekilde saklamak için gerekli tedbirleri alacak ve bu bilgilerin yetkisiz erişimine karşı korunmasını sağlayacaktır.

5. Sözleşme Sonu: Bu Sözleşme'nin sona ermesi veya sonlandırılması durumunda, Gizli Bilgilerin iadesi veya imha edilmesi gerekecektir.

6. Yükümlülükler: Taraflar, bu Sözleşme'yi ve Gizlilik taahhütlerini çalışanları ve temsilcileri üzerinde uygulamayı kabul ederler.

7. Yetki: Bu Sözleşme, tarafların yasal temsilcileri veya yetkilendirdikleri kişiler tarafından imzalanmalıdır.

Bu Gizlilik Sözleşmesi, taraflar arasında yapılan ve Gizli Bilgilerin korunması amacıyla imzalanan resmi bir anlaşmadır.

İşveren: Adı/Soyadı: [İşveren Adı] Tarih: [İşveren İmza Tarihi]

Hizmet Sağlayıcı: Firma Adı: [Firma Adı] Tarih: [Firma İmza Tarihi]